Támogatási lehetőség mezőgazdasági kisüzemeknek - VP2-6.3.1-20

Támogatás mezőgazdasági kisüzemek számára
VP2-6.3.1-20
A támogatásra rendelkezésre álló összeg: 2,5 milliárd Forint.
Támogatási intenzitás: 100%.
Támogatás fajtája: vissza nem térítendő, általány alapú támogatás.
 
Maximálisan igényelhető és elnyerhető összeg: 15000 Euro, körülbelül 5 millió Forint.
A projekt területi korlátozása:
A projekt kizárólag a Vidékfejlesztési Programban megahatározott vidéki térségekben valósítható meg!
Vidéki térségnek minősül a 6. prioritás alkalmazása szempontjából az a település, ahol közigazgatási
jogállástól (város/község) függetlenül:
- a népesség 10 ezer főnél kevesebb;
- 10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések külterületei;
- nem jogosult a fenti jellemzők ellenére sem: Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó
települések.
Nem adhat be pályázatot:
ha valaki már részesült fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatásában
egy lakcímről csak egy személy nyújthat be pályázatot
ha valaki már kapott támogatást Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése (korábbi vagy jelen pályázat) címen.
 
 
 

Forgalmazott márkák